Świetlica

Rozkład zajęć

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82 IM. BUDOWNICZYCH WROCŁAWIA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

7:00 - 8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Gry stolikowe

„Poranek z książką” – czytanie ulubionych książek

 

11:30 - 13:30

Wyjście na stołówkę szkolną – obiad.

Zajęcia relaksacyjno-wyciszające.

Pomoc w odrabianiu prac domowych wg potrzeb.

Czytanie książek i czasopism dla dzieci.

 

13:30 - 15:00

 

 

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie

z miesięcznym planem pracy:
Zajęcia plastyczno - techniczne przygotowujące dzieci m.in.

do różnych konkursów plastycznych, technicznych, teatralnych,  rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne.
Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne.
Zabawy integracyjne (kształtujące umiejętność współpracy

w grupie).
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu

lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.
Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.

w zależności od potrzeb grupy.
Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na DVD.

 

15:00 - 17:00

Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci  (odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne,

zabawy tematyczne, gry planszowe, układanie, rysowanie,

oglądanie filmów dla dzieci)