Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

  • przewodniczący - p. Anna Daleszyńska

 

  • w-ce przewodnicząca - p. Magda Wiśniewska

 

  • skarbnik - p. Stella Szlucha - Kowalska

 

  • sekretarz - p. Urszula Krupa - Sawicka

 

 

 KONTO RADY RODZICÓW: 96 1240 1994 1111 0000 2501 4703

 

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW:

Regulamin Rady Rodziców