Rada rodziców
Przedstawiciele Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: Anna Daleszyńska (kl. 3 B) daleszynska@gmail.com

 

Z-ca Przewodnicząca: Magda Wiśniewska (kl. 2 A) sommerart@vp.pl

 

Skarbnik: Stella Szlucha-Kowalska (kl. 5 A) stella.szluchakowalska@gmail.com

 

Sekretarz: Urszula Krupa-Sawicka (kl. 3 C)

 

Komisja rewizyjna: Anna Lafontaine (kl. 1 A)

 

 

Przedstawiciele z poszczególnych klas:

   Ia - p. Anna Lafontaine

   Ib - p. Agnieszka Surówka

  IIa - p. Magda Wiśniewska

  IIb - p. Adam Majda

  IIc - p. Przemek Koczapski

  IId - p. Elżbieta Rzeczkowska

 IIIa - p. Edyta Kieza

 IIIb - p. Anna Daleszyńska
 IIIc - p. Ula Krupa-Sawicka

 IVa - p. Paulina Koksa

 IVb - p. Tomasz Podoba

  Va - p. Stella Szlucha-Kowalska

  Vb - p. Iwona Horszczaruk

 VIa - p. Wioletta Smardz

 VIb - p. Jan Wais