Organizacja zajęć

Zebrania oraz konsultacje z Rodzicami 

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

13.09.2016 - zebranie, wybór Trójki Klasowej i przedstawiciela do Rady Rodziców

 

4.10.2016 - konsultacje

 

8.11.2016 - zebranie

 

6.12.2016 - konsultacje, powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

                  i przewidywanych ocenach semestralnych

 

17.01.2017r. - zebranie

 

07.02.2017r. - konsultacje

 ....................................................................................................................................

 

II SEMESTR

 

w marcu zebrań nie będzie

 

04.04.2017r. - zebranie dla rodziców klas młodszych na godz.17.00 

11.04.2017r. - zebranie dla rodziców klas starszych (klasy IV - VI) na godz. 17.00

 

9.05.2017 - konsultacje dla wszystkich klas na godz. 17.00, powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocenach rocznych

 

06.06.2017 -  zebranie dla rodziców klas młodszych (klasy 0 - III) na godz. 17.00

13.06.2017 - zebranie dla rodziców klas starszych (klasy IV - VI) na godz. 17.00

 

 

Konsultacje i zebrania w II semestrze rozpoczynają się od godz. 17.00