Organizacja zajęć

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników
obowiązujących w SP 82 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2016/2017

 

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY - PODRĘCZNIKÓW NIE  ZAPEWNIA SZKOŁA!

1.  Wydawnictwo MAC "Mały elementarz" 

2. My First English Adventure
       - cz. 1 i 2 ( na dwa semestry)
      + ćwiczenia
3. M. Piątek  "W świecie mojego Boga" Zeszyt ćwiczeń
    Wydawnictwo „Jedność”
    Podręcznik nr AZ-03-04/3-0
    Nr programu: AZ-0-04/3.


 TE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA!

KLASA I


1. Pakiet podręczników do klasy 1 „Podręcznik do szkoły podstawowej Nasz elementarz”
    Wydawnictwo: MEN    
   
2. Język angielski: „Książka ucznia TIGER 1”
    Wydawnictwo: Macmillan education
    Nr MEN:673/1/2013/2014 

   

3.  Klasa I "Żyjemy w Bożym świecie" Podręcznik do nauki religii (plus e-book na płycie CD)
Wydawnictwo: Jedność
          Podręcznik nr AZ-11-01/12-KI-1/12 zgodny z programem 
          nauczania nr AZ-1-01/12 z dn. 4 I 2012.


DO RELIGII NALEŻY ZAKUPIĆ SAMEMU

 

KLASA II

1. Pakiet podręczników do klasy 2 - „ Podręcznik do szkoły podstawowej Nasza szkoła”
   Wydawnictwo: MEN

     
2.  Język angielski
    Read C., Ormerod M. „Książka ucznia TIGER 2”
    Wydawnictwo: Macmillan edukation
    Nr MEN: 673/2/2015

 

3.  Religia
    "Idziemy do Jezusa" Podręcznik do nauki religii z płytą CD klasa 2
     Wydawnictwo: Jedność
     Podręcznik nr AZ-12-01/12-KI-3/12 z e-bookiem


DO RELIGII NALEŻY ZAKUPIĆ SAMEMU

KLASA III

 

1. Pakiet podręczników do klasy III   

             

2. Język angielski
   „Książka ucznia TIGER 3”
   Wydawnictwo: Macmillan edukation

 

3.  Religia
     Klasa III "Jezus jest z nami" Podręcznik do religii
    + zeszyt cwiczeń
     Wydawnictwo: Jedność
     Podręcznik nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodny z programem AZ-1-01/12  z dnia 4 I 2012.

 

DO RELIGII NALEŻY ZAKUPIĆ SAMEMU


KLASA IV

Język polski:  Derlukiewicz M. „Słowa na start 4”
                        Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły  
                        podstawowej”

                       + zeszyt ćwiczeń                        

                        Wydawnictwo: Nowa Era
                        Nr w wykazie MEN: 338/1/2011/2015

                       


Matematyka:  Dobrowolska M., Zarzycki P. „Matematyka 4” ( nowa wersja )
                       Seria: Matematyka 4  z plusem,
                       Wydawnictwo:  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
                       Nr w wykazie: 340/1/2015/z1
                       + zeszyty ćwiczeń - Liczby naturalne, Ułamki, Geometria

 

Język angielski:  Granger C. New Hot Spot1 książka ucznia” +ćwiczenia
                             Wydawnictwo: Macmillan education
                             Nr MEN: 690/1/2014/2015

 

Język francuski:  SUPER MAX ,  Wydawnictwo   Hachette
                             Numer dopuszczenia: MEN 150/1/2009
                             Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Historia:  Wojciechowski G. „Wczoraj i dziś Podręcznik do historii i     
                społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej 4” + zeszyt    
                ćwiczeń
                Wydawnictwo: Nowa Era
                Nr w wykazie MEN: 443/1/2012/2015

 

Przyroda:   Marko-Worłowska M. i in. „Tajemnice przyrody 4.
                    Podręcznik dla czwartej  szkoły podstawowej”

                     + zeszyt ćwiczeń
                   Wydawnictwo: Nowa Era
                    Nr w wykazie MEN: 399/1/2011/2014
                 
 Religia:   "Miejsca pełne BOGActw" Podręcznik do nauki religii 4
                  Wydawnictwo: Jedność
                   Podręcznik nr AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania    
                   religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

 
 Muzyka:  Gromek M., Kilbach G. „Igra muzyka.  Podręcznik do muzyki dla
                  klas 4-6 szkoły podstawowej”
                  + flet i zeszyt do nut
                  Wydawnictwo: Nowa Era
                  Nr w wykazie MEN: 569/2012/2015

 

 Plastyka:  Lukas J., Onak K. „Do dzieła! 4 Podręcznik do plastyki dla klasy
                  czwartej szkoły podstawowej”
                  Wydawnictwo: Nowa Era
                  Nr w wykazie MEN: 326/1/2011/2015
bloki A3 i A4, kredki-pastele olejne lub kredki bambino, klej magic,   farby plakatowe, pędzle, miękki ołówek (B, B1, B2, B3,…)


Technika:  Łabecki L., Łabecka M. „Jak to działa? Podręcznik do zajęć  
                   technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej 4”
                   Wydawnictwo: Nowa Era
                    Nr w wykazie MEN: 295/2010/2014

 

Informatyka: Kęska M. „Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych

                   dla klasy czwartej szkoły podstawowej 4”
                   Wydawnictwo: Nowa Era
                   Nr w wykazie MEN: 729/1/2015

 


KLASA V

Język polski:     Derlukiewicz M. „Słowa na start 5”
                        Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej  szkoły  
                        podstawowej” + zeszyt ćwiczeń
                        Wydawnictwo: Nowa Era
                        Nr w wykazie MEN: 338/4/2013

                                   
 Matematyka:   Dobrowolska M., Zarzycki P. „Matematyka 5” (nowa wersja)
                            Seria: Matematyka z plusem,  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
                        Nr  w wykazie MEN: 773/2/2016

      + zeszyty ćwiczeń -  Liczby naturalne i ułamki zwykłe
                                 -  Ułamki dziesiętne i iczby całkowite

                                 -  Geometria
 
Język angielski:  Granger C. New Hot Spot2 książka ucznia” +ćwiczenia
                             Wydawnictwo: Macmillan education
                             Nr MEN: 690/2/2014/2015

 

Język francuski:  SUPER MAX 2, Wydawnictwo Hachette
                            Nr dopuszczenia: MEN 150/1/2009
                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Historia:   Wojciechowski G. „Wczoraj i dziś 5 Podręcznik do historii i     
                 społeczeństwa dla klasy piątej  szkoły podstawowej 5”
                 + zeszyt  ćwiczeń
                 Wydawnictwo: Nowa Era
                 Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 443/2/2013

 

Przyroda:    Marko-Worłowska M. i in. „Tajemnice przyrody 5.
                    Podręcznik dla piątej szkoły podstawowej”

                   + zeszyt ćwiczeń
                    Wydawnictwo: Nowa Era
                    Nr w wykazie MEN: 399/2/2013

 

Religia:   „Spotkania uBOGAcające 5" Podręcznik do nauki religii
               + zeszyt ćwiczeń
                 Wydawnictwo: Jedność
                  PODRĘCZNIK nr AZ-22-02/12-KI-1/13 zgodny z programem   
                  nauczania religii  nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

 

 

Muzyka:   Gromek M., Kilbach G. „Igra muzyka.  Podręcznik do muzyki dla
                  klas 4-6 szkoły podstawowej”
                  + flet i zeszyt do nut
                  Wydawnictwo: Nowa Era
                  Nr w wykazie MEN: 569/2012/2015
                  flet i zeszyt do nut

 

 Informatyka:  Kęska M. „Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla   
                        klasy piątej szkoły podstawowej 5”
                        Wydawnictwo: Nowa Era
                        Nr w wykazie MEN: 729/1/2015
      

 


KLASA VI - PODRĘCZNIKÓW NIE ZAPEWNIA SZKOŁA!

Język polski:  Derlukiewicz M. „Słowa na start 6”
                        Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły  
                        podstawowej”

                       + zeszyt ćwiczeń (w klasie VI część 1 i 2).
                        Wydawnictwo: Nowa Era
                        Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 338/5/2014
                       +„Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty”
                       Wydawnictwo: Nowa Era


Matematyka:  Dobrowolska M., Zarzycki P. „Matematyka 6”(nowa wersja)
                       Seria: Matematyka z plusem,  Gdańskie Wydawnictwo   
                       Oświatowe
                       Numer dopuszczenia MEN: 340/3/2014

                        + zeszyty ćwiczeń - Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.I
                                                   -  Geometria

                                                   - Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.II

 

Język angielski:   New Hot Spot3 książka ucznia” +ćwiczenia
                             Wydawnictwo: Macmillan education
                             Numer dopuszczenia MEN - 218/3/2010


Historia: „Klucz do historii 6”
             Wydawnictwo: WSiP
             Nr w wykazie: 510/3/2014

             + ćwiczenia

 

Przyroda: „Poznać i zrozumieć" 

                + zeszyt ćwiczeń                  

                Wydawnictwo: Wiking                   

               Nr dopuszczenie: 377/3/2014

 

Religia:   "Tajemnice BOGAtego życia 6" Podręcznik do nauki religii
                  Wydawnictwo: Jedność
                   PODRĘCZNIK  AZ-23-02/12-KI-3/14 zgodny z programem
                   nauczania religii nr  AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

 

Muzyka:  Gromek M., Kilbach G. „Igra muzyka.  Podręcznik do muzyki dla
                  klas 4-6 szkoły podstawowej”
                  + flet i zeszyt do nut
                  Wydawnictwo: Nowa Era
                  Nr w wykazie MEN: 569/2012/2015
                  flet i zeszyt do nut

 

Informatyka:  Podręcznik dostępny w szkole