O szkole

Nasza oferta

 

 • otoczony zielenią budynek, w spokojnej okolicy,
 • wysoki poziom nauczania, potwierdzony doskonałymi wynikami sprawdzianu po VI klasie,
 • grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach oraz życzliwym i indywidualnym podejściu        do dziecka,
 • lekcje prowadzone w sposób nietypowy (wystawy, projekty, spotkania, wycieczki),
 • naukę na jedną zmianę (w roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze na dwie zmiany)
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • miłą atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka,
 • brak anonimowości – możliwość poświęcenia każdemu dziecku maksimum uwagi,
 • monitoring,
 • naukę dodatkowego języka obcego od I klasy,
 • doskonalenie umiejętności językowych, nowe kontakty – współpraca ze szkołą w Dortmundzie,
 • kształcenie informatyczne,
 • opiekę pozalekcyjną (dla wszystkich uczniów) w świetlicy, której godziny pracy są dostosowane do potrzeb Rodziców
 • tanie i smaczne obiady w stołówce szkolnej,
 • kontakty z nauczycielami i wychowawcami (stałe terminy spotkań i konsultacji)


JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ WE WROCŁAWIU, CO POTWIERDZAJĄ ZEWNĘTRZNE SPRAWDZIANY KOMPETENCJI!