Dokumenty

Projekty

 

Projekty i programy edukacyjne:

 

1. Udział w  projekcie edukacji filmowej w ramach cyklu „ Filmowe podróże” programu

    Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

2. Udział uczniów z klas I-III w programie „ALFA”, czyli ukierunkowanie na podnoszenie 

    świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze 

    terrorystycznym.
3. Udział w programie „Akademia talentów i uzdolnień”.
4. Udział w projekcie „ZRÓB SOBIE KSIĄŻKĘ” – warsztaty pt. „ Architektura przestrzenna 

    książki”

5. Udział w projekcie „KONSTUROWANIE KULTURALNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ”.  

    W ramach projektu uczniowie brali udział w tworzeniu makiety wielkoformatowej, organizowanej 

    przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
6. Udział w programie „ BANK Z KLASĄ” organizowany przez Bank Credit Agricole.

    Dzięki udziale w programie uczniowie odkrywali tajemnicę świata finansów. Odwiedzili bank.
7. Udział dzieci z klas I-III w edukacyjnym programie „ ŚNIADANIE DAJE MOC”, czyli 

    przekazywanie najmłodszym uczniom o roli prawidłowego żywienia. Wspólne, zdrowe śniadanie

    w klasach oraz wyjście do Akademii Młodego Kucharza i wspólne przygotowanie zdrowego 

    śniadania.
8. Udział w projekcie „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA” – zajęcia z pedagog szkolną  

    na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu; rozwiązywanie testu.
9. Udział uczniów z klas I-III w programie promującym zdrowie i zapobiegającym wadom

    postawy „TRZYMAJ SIĘ PROSTO”, gimnastyka śródlekcyjna, wykonanie plakatu przez 

    uczniów.
10. Udział w projekcie ZDROWE NIETDRUNDE, czyli kształtowanie zdrowych nawyków 

    żywieniowych wśród uczniów klas I –III szkoły podstawowej.
    Udział w projekcie TESCO OD UPRAWY DO POTRAWY, czyli wyjątkowe lekcje o zdrowym  

    odżywianiu i ciekawa przygoda dla uczniów.

 

11. Realizacja projektu edukacji ortograficznej z comiesięcznymi dyktandami. 

12. Realizacja programu „Szkoła w mieście”. Wdrażanie przez nauczycieli innowacji 

      organizacyjno-metodycznej.

3. Współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w celu przygotowania 

    artykułu pt. „Edukacja kulturalna w szkole”: podsumowanie VII Międzynarodowej Konferencji

    Naukowej KULTURA W EDUKACJI

4. Udział w XVII Czesko-Polskich Dniach Historyczno-Pedagogicznych (Polska i kraje czeskie w

    aktualnych kontekstach historii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotowej) w Brnie. Przygotowanie

    referatu „Sztuka i kultura regionalna w kontekście edukacyjnym i wychowawczym młodego

    pokolenia na wybranych przykładach działań w SP 82 we Wrocławiu”.

5. Organizowanie spotkań z autorami książek -I sem.- p. A. Paszkiewicz
6. Współpraca z Centrum Edukacji Filmowej - lekcje w kinie, wykłady, ekranizacje powieści dla

   dzieci i młodzieży
7. Organizacja imprezy czytelniczej „Popołudniowe czytanie”, we współpracy ze świetlicą

8. Propagowanie czytelnictwa - uroczyste otwarcie szkolnej półki bookcrossingowej, lekcje

    czytelnicze, twórcze prace z lekturą (A.Głogowska, J.Lewicka-Burek)           
9. Utworzenie grupy szkolnego wolontariatu bibliotecznego - czytanie książek dzieciom

    z przedszkola Cogito

10. Projekt „Zrób sobie książkę” – kreowanie książek za  pomocą nowoczesnych technologii,

    nagrywanie audiobooków, wystawa prac w ramach ESK

11. Akcja „Włącz czytanie”- prezentowanie ciekawych utworów zachęcających do prezentowania 

     swoich ulubionych książek

12. Warsztaty kulturoznawcze dla uczniów wrocławskich placówek edukacyjnych – Centrum Kultury

     Muzułmańskiej (Historia pisma, kaligrafia; Kultura, obyczaje i tradycje)
13. Organizowanie wycieczek i wyjść ( Muzeum Pana Tadeusza, Teatr na Ostrowie, Multicentrum)
14. Szkolenie uczniów klas VI z pracownikiem organizacji pozarządowej Wrocławskie Hospicjum

     dla Dzieci

15. Zbiórka darów dla dzieci z polskich domów dziecka na Litwie

16. Udział w projekcie Cały Wrocław Czyta (Targi Dobrych Książek, akcje szkolne

17. Wolontariat - wytypowanie kandydatki do udziału w konkurskie „8 Wspaniałych”

18. Udział w warsztatach „Gra książkowa i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży”  

19. Realizacja projektu „Uczę się ucząc” na zajęciach technicznych w klasach IV-VI  

20. Współpraca z organizacją AIESEC

21. Udział uczniów w obozie językowym EURO-WEEK w Międzygórzu

22. Udział w międzynarodowym programie kreatywności Destination-Imagination  

 

............................................................................................................................................

"ZRÓB SOBIE KSIĄŻKĘ" - to projekt literacki Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, który miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak atrakcyjną formą jest książka, oraz jak długą

i pełną przygód drogę musi przejść, nim trafi na półkę w księgarni.

W tym projekcie wzięła udział klasa 3a.  Uczniowie brali udział w warsztatach tworzenia książki przestrzennej, a także odwiedzili Wydawnictwo Warstwy i poznali drogę jaką musi przejść książka nim trafi na półki księgarni. Oto kilka zdjęć książek przestrzennych, jakie stworzyli uczniowie klasy 3a.

 

    

 

    

 

    

 

...........................................................................................................................................

Międzynarodowy Program Kreatywności  Destination Imagination

w roku szkolnym 2016/17

Organizatorem programu w Polsce jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności.

Jest to program edukacyjny rozwijający kreatywność i umiejętności XXI wieku, na który składają się dwa zasadnicze elementy: Wyzwania na Już oraz Wyzwania drużynowe.

 

Szczegóły dotyczące programu:
http://www.kreatywnosc.pl/
https://www.facebook.com/DIPoland/

 

Kalendarz wydarzeń DI w SP82:

26 września 2016 r.
- pierwsze zajęcia z grupą chętnych do wzięcia udziału w programie uczniów

październik 2016 r.
- przystąpienie szkoły do programu Destination Imagination

grudzień 2016 r.
- wyłonienie uczniów, którzy realizują wyzwania drużynowe,
- zgłoszenie dwóch drużyn do ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności DI (2 x 7 uczniów),
   do drużyn należą uczniowie klas szóstych (10 osób) oraz  piątych (4 osoby)
- spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów przystępujących do pracy nad projektem
- rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji wyzwań drużynowych

 

Cele projektu:
- wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego oraz kreatywności uczniów, rozwijanie myślenia 

     krytycznego
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- kształcenie umiejętności komunikacji oraz prezentacji
- wyłonienie drużyn realizujących wyzwania drużynowe,
- wspieranie drużyn w realizacji wyzwań (przygotowanie przez drużyny występu, który zostanie 

     zaprezentowany na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu),
 ćwiczenie „Wyzwań na już”

 

Od 26 września do 13 grudnia 2016 r. na zajęcia DI uczęszczała grupa ok. 20 uczniów. Ćwiczyli oni  zadania rozwijające kreatywność uczniów, tzw. Wyzwania Na Już. Ostatecznie na początku grudnia stworzono dwie drużyny:

Nazwa drużyny: Dream Team
Wyzwania drużynowe: wyzwanie społeczne
  Nauczyciel – trener DI: Ewa Stączek
  Nauczyciel wspierający: Violetta Gabrych - Rajchelt

Zespół ustalił temat realizowanego zadania społecznego. Na podstawie podjętych działań społecznych uczniowie mają za zadanie przygotować, min. tzw. wpływowy rekwizyt, ukazujący przemianę społeczną jaką spowodowała realizacja projektu oraz przygotować w konwencji bajki przedstawienie ilustrujące przemiany społeczne spowodowane ich działaniami.

 

Nazwa drużyny: Oryginalne dziewczyny (unique girls)
Wyzwania drużynowe: wyzwanie techniczne
  Nauczyciel – trener DI: Aleksandra Konopacka
  Nauczyciel wspierający: Alina Głogowska

Zadaniem dziewcząt jest przygotowanie show składającego się z występu głównego

i poprzedzającego. Każdy z  występów  ma zawierać element techniczny. Jedno z zadań, które drużyna ma wykonać to przemieszczenie się członka drużyny za pomocą sceny zbudowanej według własnego pomysłu.

Ponadto, obie drużyny mają zaprezentować dwa Atrybuty Drużyny. Atrybuty mają na celu zaprezentować zainteresowania, mocne strony czy też umiejętności drużyny.


                                                                                                          Ewa Stączek
                                                                                                          Aleksandra Konopacka

 

..........................................................................................................................................

W dniu 10.12.2014r. odbyła się debata dotycząca Kodeksu 2.0. Celem debaty była rozmowa o zasadach KODEKSU 2.0.
Obecnych było 19 uczniów, dyrektor,  wicedyrektor i pedagog. Nasza debata była debatą typu oksfordzkiego to znaczy, że uczniowie poszukiwali argumentów na „tak” i argumentów na „nie”. Następnie głosowaliśmy za pomocą zielonych i czerwonych kartek.
Kodeks 2.0 będzie jeszcze zatwierdzany przez radę pedagogiczną i dyrektora. Od tej pory będzie obowiązującym dokumentem w naszej szkole.
 Zasady Kodeksu 2.0 obowiązują wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

    

 

    

 

 

 

..........................................................................................................................................

Projekt „Szkoła w mieście”

 
W listopadzie 2014r. przystąpiliśmy do projektu pt. „Szkoła w mieście”. Głównym założeniem programu jest „wyprowadzenie” zajęć lekcyjnych w przestrzeń miejską. Podczas zajęć realizowane będą zagadnienia zgodne z podstawą programową  w nowej, atrakcyjnej formie. Program „Szkoła w mieście” w całości finansowany jest przez miasto. Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugiej zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta. Nowy projekt związany jest także z objęciem przez Wrocław w 2016r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Uczniowie uczestniczyć będą w wielu ciekawych zajęciach, między innymi 

w Muzeum Narodowym, Humanitarium, ZOO, Teatrze Polskim, Teatrze Lalek, we Wrocławskim Parku Technologicznym. Staną się również współtwórcami wielu audycji radiowych w Akademii Młodego Radiowca – cyklu zajęć organizowanych przez Polskie Radio Wrocław.
Oczekujemy, że wszystkie lekcje przeprowadzone poza szkołą w innym, ciekawym otoczeniu, wyzwolą w uczniach kreatywność i zaangażowanie oraz będą inspiracją do rozwoju i dalszego działania dla dzieci i nauczycieli.


                                                                                                                                                    Koordynator projektu:

Kamila Minta-Szczukiecka

 

...........................................................................................................................................

Szkoła w mieście” - to nowy projekt edukacyjny, w którym nasza szkoła weźmie udział.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania to cele projektu „Szkoła w mieście”.
Nowy projekt związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.