Dla rodziców

Zebrania oraz konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

 

2 września 2014r. - kl. 0 - III   godz. 17.30

                             kl. IV - VI  godz. 17.30

(o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców z panią dyrektor w sali 23 -obok stołówki)

 

7 października 2014r. - konsultacje 

 

4 listopada 2014r. - zebranie z rodzicami

 

9 grudnia 2014r. - konsultacje od godz. 17.00

(powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

 

10 lutego 2015r. - zebranie z rodzicami

 

17 marca 2015r. - konsultacje  

 

5 maja 2015r. - wywiadówka

(powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

 

2 czerwca 2014r. -  konsultacje

 

 

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00 dla klas 0 - III, a dla klas IV - VI o godz. 18.00.