Dla rodziców

Rada rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców

 

  • przewodniczący - p. Anna Daleszyńska

 

  • w-ce przewodniczaca - p. Katarzyna górecka - Granat

 

  • skarbnik - p.  Małgorzata Subzda

 

 KONTO RADY RODZICÓW: 96 1240 1994 1111 0000 2501 4703

 

 

 Przedstawiciele Rady Rodziców z poszczególnych klas:

 

    0 - p. Sabina Nosek

   Ia - p. Agnieszka Partyka

   Ib - p. Anna Daleszyńska

   Ic - p. Anna Szczęścik-Chełmowska

  IIa - p. Danuta Duczmańska-Kłonowska

  IIb - p. Małgorzata Garczyńska 

 IIIa - p. Katarzyna Górecka-Granat 

 IIIb - p. Agnieszka Krużyńska-Frejtag

 IVa - p. Bartosz Łukaszewicz

 IVb - p. Dzierżanowska

  Va - p. Małgorzata Hehn

  Vb - p. Renata Antoniszyn

 VIa - p. Katarzyna Różyło

 VIb - p. Małgorzata Subzda

 

 

 

...........................................................................................................................................

Ze względu na uwagi części rodziców dotyczące grania na telefonach i tabletach przez uczniów podczas przerw międzylekcyjnych przeprowadziliśmy ankiety. W ankiecie brało udział 75 rodziców

z klas IV I V.
Na pytanie:
1. CZY DAJE PAN/PANI DZIECKU TELEFON DO SZKOŁY?
Twierdząco odpowiedziało 60 osób, co stanowi 80 % badanych.
Na pytanie:
2. CZY WYRAŻA PAN/PANI ZGODĘ NA TO, ABY DZIECI W SZKOLE PODCZAS PRZERW GRAŁY

NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH ?
Twierdząco odpowiedziało 15 osób, co stanowi  20 % badanych.

   

      Rodzice wyposażają dzieci w telefony do szkoły ale, tylko ich część wyraża zgodę na to, aby ich dziecko korzystało z gier podczas przerw.
      Podczas przerw uczniowie mogą skorzystać z toalety, napić się, zjeść śniadanie, porozmawiać

z kolegami, odpocząć i przygotować się do następnej lekcji. Spokój a nie ekscytacja powoduje,

że uczniowie mogą czas przerwy przeznaczyć na odpoczynek.
        Można przypuszczać, że podczas korzystania z gier na przerwach uczniowie zaniedbują swoje potrzeby (odpoczynku, fizjologiczne, kontaktów interpersonalnych) i stąd wynika niepokój niektórych rodziców o rozwój dzieci.

Podsumowując:
• rodzice, którzy wyposażają swoje dzieci w telefony do szkoły przypominają o warunkach posiadania telefonu i ustalają to ze swoimi dziećmi; 
• wychowawcy na godzinach wychowawczych poinformują uczniów o roli i wartości przerw międzylekcyjnych i ustalą formy ich spędzania;
• wychowawcy poinformują rodziców na zebraniach o podjętych działaniach i poproszą o współpracę.

                                                                                                                                             Beata Puchała