Biblioteka

Regulamin

 

Regulamin biblioteki szkolnej:

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2. W bibliotece obowiązuje cisza.

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

4. Książek nie należy przetrzymywać.

5. Uczeń przygotowujący się do konkursu ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek 

    jednorazowo.

6. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej

    lub większej wartości).

8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.